Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Tisztelt Látogatónk, Partnerünk!

Az alábbiakban az ayuralife.eu weboldal és webáruház (továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) olvashatja. Az ayuraherbal.eu weboldal bárki által személyes adatok kifejezett megadása nélkül böngészhető, látogatható, azonban a Webáruházban történő vásárlás minden esetben az AYURA HERBAL Kft-vel előzetesen megkötött partneri szerződéshez és a Webolalon történő regisztrációhoz kötött. Amennyiben weboldalunk látogatója és/vagy Cégünk partnere, Webáruházunk vásárlója kíván lenni, kérjük, alaposan tekintse át a jelen ÁSZF-t, és kizárólag abban az esetben kezdeményezze a partneri szerződés megkötését, a Webáruházban található termékek megrendelését, amennyiben az ÁSZF, az Adatvédelmi szabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Fegyelmi Szabályzat minden pontját és az adatkezelés elveit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A weboldal és Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá a partneri szerződés megkötésével, a Webáruházban történő regisztrációjával, a megrendelésének rögzítésével tehát Ön elfogadja az ayuralife.eu weboldal és Webáruház Általános Szerződési Feltételeit, Adatkezelési Szabályzatát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Fegyelmi Szabályzatát és az adatkezelési elveit, az ezzel összefüggésben felmerülő adatkezeléshez hozzájárulását adja. Véleményeltéréssel küldött megrendeléseket nem áll módunkban regisztrálni és teljesíteni, így azok le nem adott megrendelésnek minősülnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben a Webáruház honlapján bármikor visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF tartalmazza továbbá az AYURA HERBAL Kft. és a partneri jelentkezési lappal szerződő felek egymás közötti jogait és kötelezettségeit, valamint az általa kizárólagos jogon forgalmazott termékek kereskedelmi értékesítési hálózatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

 

Általános szerződési feltételek hatálya:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a weboldal minden látogatójára, böngészőjére, a regisztrált partnerekre, és az AYURA HERBAL Kft. és a partnerek közötti valamennyi szerződéses kapcsolatra, területi kötöttség nélkül.

1. A Webáruház Üzemeltetőjének adatai

Cégszerű megnevezése: AYURA HERBAL Kft

Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 09-09-022061

Statisztikai számjel: 23586970-4619-113-09.

Adószáma: 23586970-2-09

Székhely: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.

Telefon: +36 20/455-25-55

E-mail cím: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

 

Számlaszám: 10702064-66937647-51100005 (CIB Bank)

Ayura SWIFT kód: CIBHHUHB

IBAN Forint: HU58  10702064-66937647-51100005

IBAN Euro: HU16 10702064-66937647-50000005

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 •          Tárhelyszolgáltató: Nexdev Kft.
 •          Tárhelyszolgáltató székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 15. fszt.
 •          Tárhelyszolgáltató email címe: info@nexdev.hu

2. Kapcsolattartás, Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Ügyfélszolgálat címe: Webáruházunk egyrészről online vásárlási lehetőséget biztosít házhoz történő szállítással, másrészről üzletet is fenntart.

Kapcsolattartók: Sápiné Lukács Andrea, Németh Ivett

Levelezési cím: 4030 Debrecen, Galamb u. 1-3.

e-mail: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Skype: ayuraherbal2012

 

Üzleteink:

 

4030 Debrecen, Galamb u. 1-3. nyitva tartás: hétfő-péntek 09:00-16:30

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 58. nyitva tartás: hétfő-péntek 10:00-16:00

 

Telefon: +36 20/455-25-55, + 36 52/ 470-470

Telefonos ügyelet: munkanapokon 9-14:30 óráig.

 

3. A partneri jogviszonyra vonatkozó rendelkezések:

3.1. A partneri jogviszony létrehozása

Partner lehet bármely személy, aki online, vagy papír alapon kitölti a Partneri szerződést.

Természetes személy Partner, csak az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, illetve szerződéskötési képessége nem korlátozott. Pszichiátriai kezelés, vagy büntetés végrehajtás alatt állók Partnerként nem regisztrálhatnak a hálózatba. Ezen állapotok bekövetkezte esetén, átmenetileg a kezelés és/vagy a büntetés végrehajtás időtartamára a hálózati tagsággal járó jogok felfüggesztésre kerülnek.

A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a felhasználó az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán „rákattintás” útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna.

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők.

A Partneri szerződés online megkötésével, online szerződés jön létre, mely szerződés, írásban megtett szerződésnek minősül.

A Partneri jogviszony nem ruházható át.

 

3.2. A partneri jogviszony hatálya:

A partneri jogviszony területi hatálytól függetlenül határozatlan időre szól.

3.3. Partner jogai és kötelezettségei:

A Partner ezen ÁSZF feltételei szerint jogot szerez arra, hogy az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékeket partneri áron saját használatra megvásárolhassa, és hogy nem kizárólagos jogosultsággal kereskedelmi üzleti tevékenységet folytasson az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékekkel. Ezen jog a Partnert csak addig illetik meg, amíg partneri szerződése érvényben van.

A Partner jogosult az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékeket kedvezményes áron megvásárolni és az Üzleti feltételekben megahatározottak szerint harmadik személy részére tovább értékesíteni.

A Partnert az értékesítés során a beszerzési ár és az értékesítési ár különbözetéből haszonra tehet szert, valamint a termék forgalom után az Ayura kompenzációs terv szerint, jutalékok, bónuszok elérésére kap lehetőséget, mely tevékenységével összefüggésben keletkező közteher viselési kötelezettség teljesítéséért az AYURA HERBAL Kft. nem felelős.

 

A Partner tag a fenti díjakon felül készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti.

 

A jelentkezés elfogadását követően, a Partner független vállalkozóként a saját tevékenységéért felelős.

 

Az AYURA HERBAL Kft és a Partner között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre.

 

A Partner az AYURA HERBAL Kft. nevében szerződés megkötésére nem jogosult.

 

A Partner az üzleti tevékenysége során a területileg hatályos jogszabályok és az AYURA HERBAL Kft. által hozott szabályok alapján köteles eljárni.

 

A Partner az AYURA HERBAL Kft. rendszerét kizárólag a AYURA HERBAL Kft. által kiadott nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával, valamint egyéb a Társaság által engedélyezett módon reklámozhatja.

 

A Partner köteles a szerződéskötés során valós adatokat szolgáltatni. A hamis, valótlan adatok megadásából származó károkért a Partnert kizárólagos felelősség terheli.

 

A Partner köteles a szerződéskötése során megadott adataiban bekövetkező változásoknak megfelelően az adatlapját rendszeresen módosítani, melynek elmaradásából származó károkért kizárólagos felelősség terheli.

 

A Partner kötelezi magát, hogy mentesíteni, és kárpótolni fogja az AYURA HERBAL Kft-t minden olyan harmadik személy által érvényesített igénnyel és követeléssel szemben, amely a Partner cselekedetével, mulasztásával, vagy bármely egyéb felróható magatartásával összefüggésben merül fel.

 

A Partner jogosult arra, hogy jövedelem igénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen az AYURA HERBAL Kft. könyvelésének a jövedelmével kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja.

 

A Partner köteles az általa megrendelt termékek aktuális partneri árát előre megfizetni.

 

3.4. Az AYURA HERBAL Kft. jogai és kötelezettségei:

Az AYURA HERBAL Kft. kizárólag csak a regisztrált Partner tagoknak MLM rendszerben értékesíti az általa forgalmazott termékeket a mindenkor érvényes és hivatalos weboldalán közzétett aktuális árakon.

Minden egyes termék, amelyet a Partner megvásárolt ezen ÁSZF alapján csak abban az esetben kerül a tulajdonába, ha a termékért az aktuális árat kifizette. Az AYURA HERBAL Kft. a termék feletti tulajdonjogát az ellenérték megfizetéséig kifejezetten fenntartja.

Attól a pillanattól kezdve, ahogy az áru a Partner tulajdonába kerül, ő felel az áruért, és annak minőségéért.

Abban az esetben, ha a Partner az átvett áruért a megszabott időn belül nem téríti meg az ellenértéket az AYURA HERBAL Kft-nek joga van a nem kifizetett terméket visszavenni.

Az AYURA HERBAL Kft. köteles az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos valamennyi információt megadni.

Az AYURA HERBAL Kft. a Partner általi termékértékesítés során az Ayura kompenzációs tervben meghatározott forgalmazási eredmények után bónuszt és jutalékot köteles fizetni.

Az AYURA HERBAL Kft. jogosult a Partner jutalékából, bonuszából a Partnernek az AYURA HERBAL Kft-vel szembeni tartozásait levonni.

Amennyiben a Partner harmadik személyek közül arra vállalkozó Partnert szervez, aki kitölti a partneri jelentkezési lapot és ezzel partneri szerződést köt, az AYURA HERBAL Kft. köteles ezen személynek megadni ugyan azokat az engedményeket, amelyek valamennyi Partnerre vonatkoznak.

Az AYURA HERBAL Kft. köteles a tagokat kellő időben értesíteni arról, ha nem, vagy csak lényegesen kisebb mennyiségben, vagy hosszabb időre tudja a megrendeléseket teljesíteni.

Az AYURA HERBAL Kft. jogosult egyes országokból érkező partneri jelentkezéséket visszautasítani, valamint a megrendelések teljesítését megtagadni.

3.5. Partneri jogviszony megszűnése:

A partneri jogviszony megszűnik:

 •            elállással
 •            felmondással
 •            azonnali felmondással
 •            amennyiben a partner 12 hónapon keresztül inaktív az-az nem vásárolt termékeket az AYURA HERBAL Kft-től a partneri jogviszonya megszűnik. Ez alól kivételt képez az a partner aki az elért minősülési szintje miatt személyes vásárlásra már nem  kötelezett.

Elállás: A Partner a regisztrálást követően elállhat jelen szerződéstől, amennyiben nem kíván tagja lenni a rendszernek. Ezt a regisztrálást követő 8 napon belül írásban kell jeleznie a cég felé.

Szerződés felmondása: Jelen szerződés határozatlan időre szól. A Partner tag jogosult a szerződést egy hónapos felmondási idővel – mely a következő hónap első napjától számít – írásban felmondani.

Azonnali felmondás: Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az irányadó jogszabályokat, és a jelen szerződésben és az AYURA HERBAL Kft. egyéb szabályzatában vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

3.6. A szerződő felek kártérítési kötelezettségei:

A szerződő felek kötelesek egymásnak teljes egészében megtéríteni minden olyan kárt, amit szándékos magatartásukkal a másik szerződő félnek okoznak.

AYURA HERBAL Kft. nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior eseménynek minősül az AYURA HERBAL Kft-n kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldala és egyéb az AYURA HERBAL Kft adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós a társaság érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az AYURA HERBAL Kft. köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

3.7. Weboldal használatára vonatkozó rendelkezések

A weboldal használatához a Partner köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, AYURA HERBAL Kft. által kiadott szabályzat tartalmaz.

A weboldalon található szolgáltatások használatához, igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez a jelentkezési lap kitöltésével juthat hozzá (regisztráció).

 

A Partner a weboldalon történő regisztrációval, és jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az AYURA HERBAL Kft. a regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezelje.

 

A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését, amelyekkel sérti más személyek adatlapjának biztonságát. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után.

4. A Webáruház bemutatása, a szerződés, illetve a szerződés tárgyának lényeges elemei

Webáruházunk egészségügyi szempontból minőségi, természetes alapú termékeket kínál az egészséges életvitel támogatása céljából eladásra, melyek szállítását Magyarország teljes területére vállalja.

Ayura Probio – Herb Juice

Termékcsaládunk legújabb tagja válogatott összetevőinek és a gyártás során alkalmazott egyedi eljárásnak köszönhetően tökéletes választás immunrendszerünk hatékonyabb működésének támogatására. Kiváló minőségű pro- és prebiotikumok találhatóak benne, melyek a megnövelt mennyiségű növényi hatóanyagokkal együtt tökéletesen segítik a mai kor emberének túlterhelt szervezetét.

Az AYURA PROBIO- HERB ital az ősi Ayurvédikus tudás és a XXI. század legmodernebb nanotechnikája által létrehozott  komplex, minőségi termék.

Fogyasztását javasoljuk azoknak,

- akiknek immunrendszere támogatásra szorul,

- akik folyamatos szellemi vagy fizikai igénybevételnek vannak kitéve,

- akik szeretnék a test-lélek-szellem harmóniáját egyensúlyba hozni,

- akik belátják, hogy rohanó, stresszel teli világunkban, vegyszerekkel és tartósítószerekkel teli táplálkozásunk mellett szervezetünknek szüksége van természetes, vegyszermentes segítségre

- akik édesebb ízvilága miatt szívesebben fogyasszák, így akár gyerekeknek is

Felhasználás

A növényi elixírt bárki fogyaszthatja, akár folyamatosan is. Gyerekek 3 éves kortól ihatják. Legcélszerűbb reggel éhgyomorra inni sok folyadékkal, gyulladásos bélbetegség esetén evés után.

Kezdő napi dózisa 30 ml, ami fokozatosan emelhető egészen 120 ml-ig, 1 - 4 részletre elosztva.

Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk, illetve fogyasztás előtt felrázandó!

Gyártási szám és a gyártási idő (nap/hó/év): az üveg nyakán
Származási helye: Thaiföld
Forgalmazza: Ayura Herbal Kft.
Csomagolása: egy üveg netto 500 ml italt tartalmaz.

Ayura Herbal Joint Juice

Mindennapjaink elvárásai és kihívásai állandó szellemi és testi készenlétet kívánnak tőlünk. Ez a készenléti állapot mindenképpen szervezetünk kellő támogatását igényli tőlünk, hiszen ha lemerítjük készleteinket, felborul az egyensúly. A megfelelő tápanyag bevitel mellett a kellő mozgás is elengedhetetlen. Mit tegyünk azonban, ha a mozgás fájdalommal jár? Sajnos ilyenkor szoktuk a még mozgás-szegényebb életmódot választani, ahelyett, hogy segítenék szervezetünk egyensúlyát helyrehozni.

A mi válaszunk a kihívásokra az Ayura Herbal Joint ital, ha

- a mozgás nehézségei problémákat okoznak
- nagy fizikai és szellemi igénybevételnek van kitéve
- szeretne aktívabb, frissebb, teherbíróbb lenni
- fontos szervezete harmóniája

Felhasználás

A növényi elixírt bárki fogyaszthatja, akár folyamatosan is. Gyerekek 3 éves kortól ihatják. Legcélszerűbb reggel éhgyomorra inni sok folyadékkal, gyulladásos bélbetegség esetén evés után.
Kezdő napi dózisa 30 ml, ami fokozatosan emelhető egészen 120 ml-ig, 1 - 4 részletre elosztva.
Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk, illetve fogyasztás előtt felrázandó!

Gyártási szám és a gyártási idő (nap/hó/év): az üveg nyakán
Származási helye: Thaiföld
Forgalmazza: Ayura Herbal Kft.
Csomagolása: egy üveg netto 500 ml italt tartalmaz.

Ayura Herbal Woman Juice

Akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, nem mindegy, hogyan nézünk ki, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Sokat tehetünk azért, hogy a kor előre haladtával is fiatalnak érezzük magunkat. Természetesen a kívánt cél eléréséhez bőrünk, hajunk, testünk ápolásán kívül belső támogatást is adnunk kell szervezetünknek. A legjobb, ha ez célzott támogatás, ami konkrétan a női szervezet számára készült.
Az Ayurvéda alapja, hogy nem általánosít, hanem különbséget tesz egyén és egyén, tehát a férfi és a nő között is. Nem kérdés tehát, hogy a női szervezetnek más, egyedi összetevőkre van szüksége.

 

 

Az Ayura Herbal Woman ital fogyasztása ajánlott

- minden Nőnek kortól függetlenül
- akinek fontos a külső és a belső harmónia is
- aki szeretne sokáig Nő maradni
- aki szeretné, hogy hormonjai harmónikusan működjenek
- akik a női szervezet problémáit szeretnék elkerülni

Felhasználás

A növényi elixírt bárki fogyaszthatja, akár folyamatosan is. Legcélszerűbb reggel éhgyomorra inni sok folyadékkal, gyulladásos bélbetegség esetén evés után.
Kezdő napi dózisa 30 ml, ami fokozatosan emelhető egészen 120 ml-ig, 1 - 4 részletre elosztva.
Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk, illetve fogyasztás előtt felrázandó!

Gyártási szám és a gyártási idő (nap/hó/év): az üveg nyakán
Származási helye: Thaiföld
Forgalmazza: Ayura Herbal Kft.
Csomagolása: egy üveg netto 500 ml italt tartalmaz.

Ayura Herbal Man Juice

Szervezetük támogatása a férfiak számára is elengedhetetlen. Az ayurvéda több ezer éves bölcsessége rávilágít, hogy különbséget kell tennünk egyén és egyén között. Más tápanyagra van szüksége a férfi szervezetnek, mint a női szervezetnek. A férfi szervezet célzott támogatása különösképp fontos akkor, ha szembenézünk azzal, hogy életünk korábbi szakaszában nem törődtünk kellőképpen egészségünkkel, táplálkozásunkkal, harmóniánkkal.
A célzottan Férfiaknak készült Ayura Herbal Man ital segít kiegyensúlyozni táplálkozásunk hiányosságait, fokozottan óvni szervezetünket.

Az Ayura Herbal Man ital fogyasztása ajánlott

- minden Férfinak, középkorúaktól a legidősebb korosztályig
- ha belátja, hogy a férfiakat érintő prosztata-, vizelési- vagy szexuális problémák bárkinél - akár Önnél is - előfordulhatnak
- és elfogadja, hogy a szervezetének védelemre van szüksége
- ha szeretné, hogy minél tovább Férfi maradhasson

Felhasználás

A növényi elixírt bárki fogyaszthatja, akár folyamatosan is. Legcélszerűbb reggel éhgyomorra inni sok folyadékkal, gyulladásos bélbetegség esetén evés után. Kezdő napi dózisa 30 ml, ami fokozatosan emelhető egészen 120 ml-ig, 1 - 4 részletre elosztva.
Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk, illetve fogyasztás előtt felrázandó!

Gyártási szám és a gyártási idő (nap/hó/év): az üveg nyakán
Származási helye: Thaiföld
Forgalmazza: Ayura Herbal Kft.
Csomagolása: egy üveg netto 500 ml italt tartalmaz.

Instant Black Coffe Mix

Az arabica kávé az egyik legfinomabb, legaromásabb kávébabból készül. Az ayurvéda gyógynövénytudományának több ezer éves tapasztalatát felhasználva fokoztuk ennek a csodálatos aromájú kávénak a hatását: a termékekben egyesül a kávé természetes élvezeti értéke a növények gyógyító erejével.

Az emberiség 80%-a kávéfogyasztó, még akkor is isszuk - sokszor naponta többször is, - ha a szervezetünket a koffein megviseli. A kávé nem maradhat el, viszont a táplálékkiegészítőket sűrűn elfelejtjük bevenni. Azt ma már nem kérdés, hogy szervezetünk táplálására szükség van - csak meg kell találnunk azt a megoldást, ami szenvedély, segítség és pozitív hatású is :)

Tökéletes megoldás az Ayura Herbal Fekete Kávé vagy Ayura Herbal Cappuccino, melyek fogyasztása során a növények pozitív ereje mellett az arabica kávé fantasztikus aromáját is élvezhetjük. Az instant formátum kiváló lehetőséget nyújt a porosított kiegészítő anyagok hozzáadására.
Egy kis forró víz és azonnal élvezheted :)

Fogyasztását ajánljuk azoknak, akik

- szeretnének kiváló élénkítő hatású, minőségi kávét fogyasztani, amely nem terheli meg szervezetüket,
- szenvedélyük mellett figyelnek egészségükre is,
- hisznek a gyógynövények - kiemelten a ginzeng, ganoderma gomba, moringafa... pozitív hatásaiban,
- szeretik az "erős feketét",
- felismerik, hogy a kávé savasító hatását ellensúlyoznunk kell, amire a legjobb megoldás néhány kiváló növény,

Összetevők 

Fő hatóanyaga a MORINGAFA LEVELÉNEK KIVONATA, melynek természetes élénkítő hatása régóta ismert.

A GINZENG KIVONAT már 4000 éve használják pozitív hatásai miatt.

A GANODERMA LUCIDUM, magyarul PECSÉTVIASZGOMBA jótékony hatása ma már mindenki számára elfogadott. A Hagyományos Kínai Orvoslás legfontosabb gyógynövénye, legalább 4000 éves írott szakirodalma van. A gyógynövények királyának is nevezik.

A készítmények ezeken kívül tartalmaznak még:
VESEBAB KIVONATOT,
SZŐLŐMAG KIVONATOT,
Q10 VITAMINT,
KOLLAGÉNT,
L-KARITINT,
KAKTUSZ KIVONATOT.

Instant Coffee Mix

Az arabica kávé az egyik legfinomabb, legaromásabb kávébabból készül. Az ayurvéda gyógynövénytudományának több ezer éves tapasztalatát felhasználva fokoztuk ennek a csodálatos aromájú kávénak a hatását: a termékekben egyesül a kávé természetes élvezeti értéke a növények gyógyító erejével. 

Az emberiség 80%-a kávéfogyasztó, még akkor is isszuk - sokszor naponta többször is, - ha a szervezetünket a koffein megviseli. A kávé nem maradhat el, viszont a táplálékkiegészítőket sűrűn elfelejtjük bevenni. Azt ma már nem kérdés, hogy szervezetünk táplálására szükség van - csak meg kell találnunk azt a megoldást, ami szenvedély, segítség és pozitív hatású is :)

Tökéletes megoldás az Ayura Herbal Cappuccino vagy Fekete Kávé, melyek fogyasztása során a növények pozitív ereje mellett az arabica kávé fantasztikus aromáját is élvezhetjük. Az instant formátum kiváló lehetőséget nyújt a porosított kiegészítő anyagok hozzáadására.
Egy kis forró víz és azonnal élvezheted :)

A termékek NEM TARTALMAZNAK CUKROT ÉS TEJET!!
Az édes ízhatást egy dél-amerikai növény, a STEVIA biztosítja, a tejet pálma tejpor helyettesíti.

Az Ayura Herbal Cappuccino fogyasztását ajánljuk azoknak, akik:

- szeretik a krémesen sűrű, mégis kellemesen lágy kávékülönlegességeket,
- szeretnének kiváló élénkítő hatású, minőségi cappuccinót fogyasztani, amely nem terheli meg szervezetüket,
- szenvedélyük mellett figyelnek egészségükre is,
- hisznek a gyógynövények - kiemelten a ginzeng, ganoderma gomba, moringafa... pozitív hatásaiban,
- felismerik, hogy a kávé savasító hatását ellensúlyoznunk kell, amire a legjobb megoldás néhány kiváló növény,

Összetevők:

(Az összetevők különleges hatásairól nevükre kattintva olvashattok.)

Fő hatóanyaga a MORINGAFA LEVELÉNEK KIVONATA, melynek természetes élénkítő hatása régóta ismert.

A GINZENG KIVONAT már 4000 éve használják pozitív hatásai miatt.

A GANODERMA LUCIDUM, magyarul PECSÉTVIASZGOMBA jótékony hatása ma már mindenki számára elfogadott. A Hagyományos Kínai Orvoslás legfontosabb
gyógynövénye, legalább 4000 éves írott szakirodalma van. A gyógynövények királyának is nevezik.

A készítmények ezeken kívül tartalmaznak még:
VESEBAB KIVONATOT,
SZŐLŐMAG KIVONATOT,
Q10 VITAMINT,
KOLLAGÉNT,
L-KARITINT,
KAKTUSZ KIVONATOT
STEVIA
PÁLMATEJPOR

 

A termékkínálatunk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából ismerheti meg részletesen. Kérdés esetén a „Kapcsolat” gombra kattintva megjelenő elérhetőségek bármelyikén készséggel állunk szíves rendelkezésére.

A Webáruházban történő rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően, azaz név, felhasználónév, jelszó megadásával, illetve név, e-mail cím, telefonszám berögzítésével, az ajánló nevének vagy az ajánló azonosító megadásával lehet. A Webáruházban történő regisztráció feltétele a partneri szerződés megkötése az AYURA HERBAL Kft. és a Partner között. A Webáruházban kizárólag partnerek vásárolhatnak.

A regisztrációra „Regisztráció” címszóra kattintás után betöltődő adatlap kitöltésével kerülhet sor.

A regisztráció sikerességéről a Webáruház automatikusan kiküldött e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

A Partner a regisztráció során köteles a saját valós adatait megadni. A Webáruház kizár mindennemű felelősséget arra az esetre, ha a Partner valótlan adatokkal vagy más személy adataival regisztrál, rendel, vásárol.

A Webáruházat a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, számlázási hibáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruházat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Webáruháznak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.

Új jelszó igénylését az „Webshop belépés” címszón belül az „Elfelejtette a jelszavát?” feliratra kattintással lehet kezdeményezni. A regisztrált e-mail cím megadása után az "Visszaszerez" gombra kattintást követően a rendszer egy új jelszót küld.

A Látogató az oldal böngészésével, a Partner regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát, valamint az Adatkezelési Szabályzatot, Szervezeti és Működési Szabályzatot, Fegyelmi Szabályzatot és az adatkezelés elveit megismerte, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

A szerződés megkötése elektronikus úton történik, a szerződés nyelve magyar. A szerződés (megrendelés) adminisztrálásra (iktatásra) kerül, és az bármikor, később is visszakereshető.

Termékeink saját és egyes partnereink készleteinek gyorsan változó jellegére tekintettel, továbbá egyes termékek gyártásának, forgalmazásának megszüntetése okán gyakran előzetesen nem becsülhető mennyiségben állnak rendelkezésre. A Webáruház fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a leadott megrendelés feldolgozását követően a megrendelt termékmennyiségtől kevesebb termék rendelkezésre bocsátását igazolja vissza, illetőleg, amennyiben a megrendelt termék bármely oknál fogva a Webáruház számára nem elérhető, annak kiszolgálását minden indokolás nélkül visszautasítsa. A Webáruház kifejezetten elutasít minden, a megrendelésre, illetve annak mennyiségére alapozott igényt.

A Webáruházban kínált akciós termékeket illetően minimális kiszolgálási mennyiséget nem áll módunkban meghatározni, hiszen a termék leértékelésére sor kerülhet kifejezetten az alacsony mennyiségű raktárkészlet, illetve az adott termék gyártásának, forgalmazásának megszűnése okán is.

Az internetes közzététel esetleges pontatlanságáért (tévesen megjelenő paraméterek, fényképes ábrázolás, árak, stb.) a Webáruház nem vállal felelősséget, erre vonatkozóan mindenféle jogi út igénybevétele kizárva. A Webáruház internetes felületén feltüntetett képek a vonatkozó termék lényeges tulajdonságát hivatottak bemutatni, helyenként illusztrációk, vagy egyéb felszereléseket is tartalmaznak.

Webáruházunk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállítók miatti, vagy rajtuk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül – az ayuraherbal.eu címen –, lakcímre, vagy egyéb címre történő kiszállítással. A megrendelt termékek személyes átvétele az alábbi címeken működő boltjainkban, nyitvatartási időben is lehetséges:

4030 Debrecen, Galamb u. 1-3.

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 58.

5. A vásárlás menete

5.1. A termék kiválasztása

A Partnernek lehetősége van választani, illetve rendelni a Webáruház termékei közül. A Webáruházban való böngészéshez regisztráció nem szükséges. A Látogató a böngészés során a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén azonban partnerként be kell regisztrálnia, a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A bevásárlókosarat ábrázoló ún. kosárgomb alaphelyzetben mutatja, hogy hány darab termék van a kosárban és mennyi a kosárban lévő termékek összértéke, a szállítási díjat a fizetésnél rendeli hozzá a megvásárolni kívánt termékek árához. A kosárikonra kattintva részletesen, tételesen megtalálja a Partner a vásárlás során a kosárba helyezett termékek nevét, darabszámát, valamint a számla végösszegét, ÁFA tartalmát, a vásárlás pontértékét. A szállítási költséget és így a végleges fizetendő összeget a fizetésnél rendeli hozzá a rendszer a megvásárolni kívánt termékek árához. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a termékek végösszegét, de az csak a fizetésnél jelenik meg.

A kosár tartalma folyamatosan frissül, minden egyes termék hozzáadása után. A kosárban lévő termékek darabszáma a mennyiség szó alatti rubrikában növelhető és csökkenthető. A kosárban lévő termékek a mennyiség szó alatti rubrikában a „-„ gomb nyomogatása által a mennyiség 0-ra állításával törölhetők.

5.2. A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és ha úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a „Tovább” gombra. Ezután ha már regisztrált partner, akkor a regisztrációs névvel és jelszóval tud belépni a webáruházba, amennyiben még nem regisztrált, új vásárló/ partner, úgy csak regisztrációt követően tud továbblépni.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint fizetési módot (banki átutalás, utánvét). A vásárolt termékek értékétől, a szállítási és a fizetési módtól függően, ilyenkor kerül kiszámításra a szállítás díja. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Fizetés” gombra. A rendelés leadása a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget jelent.

A leadott rendelések az „Ügyfél fiók”-on belül, a „Rendelések” gombra kattintva tekinthetők meg. A megrendelés beérkezéséről Webáruházunk szinte azonnal egy visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelő részére. Ezt követően Webáruházunk megkezdi a megrendelés feldolgozását. Amennyiben a banki átutalást választotta fizetési módként, úgy a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára kell a rendelése végösszegét teljesítenie. A rendelés feldolgozásának megkezdésére banki átutalás esetén kizárólag a teljes rendelési összegnek a megadott bankszámlán történő jóváírásakor kerül sor.

Adatbeviteli hibák javítása: A Partnernek az ayuraherbal.eu/hu/customer/info fül alatt bármikor van lehetősége arra, hogy javítsa az esetlegesen tévesen bevitt adatokat.

5.3. Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a termékek mellett találnak. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t, melynek mértéke 27%. Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megjelenik, valamint az ÁSZF 5.6. pontjában is megtalálható.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, illetve olyan nyilatkozatnak, mely szerint az adott termék korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre.

A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Webáruház fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően megerősítheti a megrendelését, vagy ilyen esetben lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.4. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 5 munkanapon belül, munkanapokon 9-14:30 óráig megtörténik.

Minden megrendelésről e-mailes visszajelzést küldünk: a Partner a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Amennyiben a Partner átutalás útján fizet, úgy az átutalás megtörténtéről külön e-mail útján értesítjük.

Amennyiben a megrendelést követően telefonos egyeztetés szükséges, Partner hívhatja az ügyfélszolgálatot vagy a visszaigazoló e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Amikor a Partner csomagja elkészült és kézbesítés céljából a futárszolgálat részére átadásra került, erről a tényről is külön e-mail útján értesítjük a Partnert.

Általános teljesítési határidő: a feldolgozástól függően 2 - 6 munkanap. Ettől eltérő esetekben a várható szállítási idő a termék adatlapján külön feltüntetésre kerül, illetve a vásárlót ezen tényről külön e-mailben értesítjük.

5.5. Fizetési feltételek

A Webáruházban banki átutalással és utánvéttel történő fizetésre van lehetőség. Utóbbi esetén a teljes vételárat – szállítási költséggel együtt – a küldemény átvételekor a kézbesítő futárnak kell kifizetni készpénzben. Ezekről részletesen a 4.6. pont rendelkezik.

5.6. Szállítási díjak és információk

A csomagok házhoz szállítását Magyarország egész területén vállaljuk.

A kiszállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. és alkalmazottai (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cg. sz.: 13-09-111755) végzi.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik a területileg szokásos időszakban.

Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni, illetve a futárnak időben jelezni a változásokat.

A házhoz szállítás minden esetben a megrendelés során megadott házszámig történő, sérülésmentes kiszállítást foglalja magában. A küldeménynek esetleges emeletre történő feljuttatását ez a szolgáltatás nem tartalmazza.

A GLS futár kétszer kísérli meg a csomag kézbesítését, amennyiben egyik alkalommal sem jár sikerrel, a küldemény visszakerül a futárszolgálat központi raktárába, ahonnan a címzett (Vásárló) kérheti az ismételt kiszállítást vagy a feladó (Webáruház) a számára történő visszaküldést. Sikertelen kézbesítés esetén a futár nem hagy értesítést, a futárszolgálat ügyfélszolgálatos kollégái veszik fel a kapcsolatot a címzettel (Vásárlóval), hogy egyeztessenek az ismételt kiszállításról.

A GLS Ügyfélszolgálat telefonszáma:+36 1 802 0265

Csomagok nyomkövetése csomagszám alapján: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes 

Házhoz szállítás díjszabása

A kiszállítást a GLS Hungary Kft. végzi, hétköznapokon, 8 és 17 óra között.

Belföld

Tömeg

Szállítási árak

2 kg

1 300 Ft

5 kg

1 300 Ft

10 kg

1 500 Ft

15 kg

1 700 Ft

20 kg

1 800 Ft

25 kg

1 900 Ft

30 kg

2 100 Ft

40 kg

3 000 Ft

 

Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük, átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni a Webáruházba. Kérjük, észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

Nem élhet az utánvéttel történő fizetés választásának lehetőségével az a Vásárló, aki egy szerződésszerűen teljesített megrendelést nem vett át, a jelen ÁSZF-ben rögzített módon nem élt elállási jogával és így a futárszolgálat a Webáruház költségén kénytelen volt visszahozni a csomagot. Ezen esetben időbeli korlátozás nélkül fenntartja a Webáruház a jogot arra, hogy az ilyen megrendelőket a jövőben a megrendelés és szállítás költségének előzetes megfizetését követően szolgálja ki.

A csomag házhoz érkezéséhez még a kiszállítás ideje hozzáadódik, mely általában 1-2 munkanap, a távolságtól és a szolgáltatási sebességtől függően.

5.7. Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét. A termékeknek a Partner egyedi kérésének megfelelő csomagolására is van lehetőség. Erre minden esetben előzetesen, e-mailben történő egyeztetés alapján kerülhet sor. Az egyedi csomagolás költsége a Partnert terheli.

5.8. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A vállalkozásként regisztrált Partnerre a Szervezeti és Működési Szabályzatban írottak az irányadók.

Amennyiben a Partner, nem vállalkozásként regisztrált, azaz fogyasztónak minősül, úgy az alábbi rendelkezések vonatkoznak rá az elállás tekintetében:

 • Jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól indokolás nélkül elállni. Ezt az igényét jelezheti írásban (postai úton), e-mail üzenetben vagy telefonon. Az elállás jogát az itt található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 • Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A kézhezvétel időpontja a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával igazolható.

Elállási jog gyakorlása esetén a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Webáruház részére vissza kell küldeni. A visszaküldés költsége a Partnert terheli.

5.9. Az elállás joga nem gyakorolható:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztónak minősülő Partner utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
 • olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztónak minősülő Partner személyére szabtak,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, vagy
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

ezek ugyanis a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján kivételnek minősülnek. Bővebb információ erről itt.

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban (kivétel egészségvédelmi, higiéniai okokból zárt csomagolású termékek) érkezhet vissza a Webáruházhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruháznak nem áll módjában átvenni, a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat legkésőbb a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a Partner részére. A Webáruház fenntartja magának a teljes vételár visszatartásának a jogát mindaddig, amíg a Partner a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Termékben bekövetkezett, a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatti értékcsökkenésért a Partner felelősséggel tartozik.

Amennyiben a Partner egy szerződésszerűen teljesített és kiszállított megrendelést nem vesz át megrendelt árut a szállító cég a Webáruházba visszaszállítja, a Partner részéről a megrendelés kezeléséből, kiszállításából adódó költségek, illetve a tartozás késedelmi kamatokkal együtt a Webáruház felé történő rendezéséig újabb megrendeléseket a Partner felé a Webáruház nem teljesít.

6. Jogi, etikai feltételek

Nyilvántartási szám (engedély csomagküldő kereskedelmi tevékenység végzéséhez): ………

A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

7. Garancia, szavatosság

A Webáruház, vagy a beszállítói, a gyártók és az importőrök az eladott termékekre terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállalnak. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, akkor kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kellékszavatosság csak szakszerűen beállított és rendeltetésszerűen használt termékekre vonatkozik. A hibás, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Webáruházunk nem köteles megtéríteni.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, azonban a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Webáruházunk az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra nem köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Panaszkezelés

A panaszok bejelentése történhet írásban (postai úton), e-mail útján (ayuraherbal@ayuraherbal.hu), illetve telefonon is.

A Webáruház a telefonon előterjesztett panaszt azonnal megvizsgálja, és amennyiben lehetséges, rögtön orvosolja. Ha a Partner a panaszkezelés eredményét nem fogadja el, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, a Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszt a Webáruház kivizsgálja, majd ezt követően a panaszt előterjesztő a Partnert a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Partner nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. a Partner és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 4. a panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 5. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Partner által érvényesíteni kívánt jogot,
 6. a vállalkozás nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát,
 8. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Partner aláírása,
 9. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 10. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Webáruház a panasz elutasítása esetén álláspontját indokolni köteles, egyúttal köteles tájékoztatni a vásárlót írásban arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A panaszos Vásárló a panasza elutasítása esetén jogosult a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez fordulni (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., Tel: +36-52-500-710, +36-52-500-745, fax: +36-52-500-720, bekelteto@hbkik.hu).

A Webáruház Üzemeltetője kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

A Partner kijelenti és elfogadja, hogy ha a fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Partner köteles a jogvita és az eljárás során a Webáruház Üzemeltetője oldalán az eljárással felmerült valamennyi költséget megtéríteni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Partner az ún. online platformon keresztül panasszal élhet.

A panasz benyújtása előtt az alábbi linkre kattintva regisztrálnia szükséges https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi, majd az alábbi linken a panasz benyújtható:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartója a Budapesti Békéltető Testület. (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefon: 06 (1) 488 21 31).

A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre köteles bemutatni.

9. Adatvédelem, adatbiztonság

A weboldal és a Webáruház használata során történő adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes.

Az AYURA HERBAL Kft. felhívja a Partner figyelmét, hogy a Partneri szerződés kitöltésével és a Társaság részére történő megküldésével a személyes adatai bekerülnek a Társaság adatbázisába. A Társaság az így önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelési szabályzat szerint kezeli.

A Partner jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a Társaság általi rögzítéséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez.

 

A Webáruház a Partner személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Internetes regisztrációja során tett nyilatkozata esetén, illetve a hírlevél megrendelése esetén a Webáruház a későbbiekben tájékoztatja a Partnert akcióiról és újdonságairól. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

A Partnerek személyes adatainak felhasználása a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden Partnernek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott adatot, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a számvitelről szóló törvény kötelez. Adatvédelmi, adatkezelési kérdéseket illetően Kapcsolattartónk e-mailen keresztül áll rendelkezésre. A weboldalhoz és a Webáruházhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót itt találja.

10. Cookies („Sütik”)

A weboldal és a Webáruház látogatása során a látogató számítógépén úgynevezett „cookie” (vagy másképpen „süti”) kerül elhelyezésre, ami a látogató azonosítását könnyíti meg a látogatás folyamán, illetve a sütik segítségével személyhez nem köthető információkat gyűjtünk a weboldal és a Webáruház forgalmáról. A weboldal és a Webáruház használatával a látogató kifejezetten elfogadja, hogy ez a cookie/süti elhelyezésre kerüljön a számítógépén.

11. Hírlevél

A Webáruház oldalát látogatóknak lehetőségük van arra, hogy vagy a regisztráció alkalmával, vagy bármikor a Webáruház használata során a Webáruház hírlevelére önkéntesen és teljesen díjmentesen feliratkozzanak. A fenti feliratkozással a Webáruház látogatója kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webáruház számára, az általa megadott e-mail címre tájékoztató jellegű és/vagy reklámcélú hírleveleket kézbesítsen.

A hírlevélről a feliratkozott látogató bármikor, díjmentesen le tud iratkozni, ehhez mindössze a hírlevél legvégén megjelenő „Leiratkozás” linkre kell kattintania vagy ayuraherbal@ayuraherbal.eu e-mail címre küldött erre irányuló kérelme alapján mi fogjuk törölni a hírlevélre történt regisztrációját.

12. Egyebek

12.1. Webáruházunk magatartási kódexnek ugyan nem vetette alá magát, azonban teljes mértékben elkötelezett a magas színvonalú kiszolgálás és a kölcsönösen korrekt együttműködés mellett.

12.2. A weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal az AYURA HERBAL Kft. írásos engedélye nélkül. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem kereskedelmi használatra, egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa az AYURA HERBAL Kft. termékeit, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa.

 

Az AYURA szó, a Domain-nevek mind az AYURA HERBAL Kft. védjegyei, és az AYURA HERBAL Kft. által regisztráltak. A grafikák, és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra az AYURA HERBAL Kft. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad.

 

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető termékekért és szolgáltatásokért AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget.

Az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami a hivatalos weboldallal, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá az AYURA HERBAL Kft. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a hivatalos weboldal bármely részét beillesztve tartalmazná.

 

Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes államok jogszabálya tilthatja az AYURA HERBAL Kft. weboldalának látogatását, illetőleg az általa forgalmazott termékek értékesítését. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett áru megrendelésére vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja.

Az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését.

 

12.3. Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. Az AYURA HERBAL Kft. alkalmazottai nem kérik el a jelszavát.

 

A regisztrációt követően a választott felhasználónév, vagy jelszó illetéktelen személy általi alkalmazására visszavezethető bármely jogi út igénybevételét, és ennek keretében kárigény érvényesítését kizárjuk.

 

12.4. Az ayuralife.eu weboldal ASP .NET alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Látogató/Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.5. Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, az AYURA HERBAL Kft. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát.

 

12.6. Az AYURA HERBAL Kft. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. Az AYURA HERBAL Kft. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért.

 

Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves, vagy pontatlan információk helyesbítésére, és nem vállal felelősséget a ténylegesen, vagy állítólag az ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az AYURA HERBAL Kft. szándékos kötelességmulasztásának eredménye. Az AYURA HERBAL Kft. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható.

 

12.7. Az AYURA HERBAL Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítás a Látogatókat/Partnereket az ayuraherbal.eu weboldalon keresztül kerül közzétételre, és a közzétételt követő 8. napon lép hatályba. Azok a szerződő felek, akik a módosításokat magukra nézve sérelmesnek tartják, jogosultak a módosított szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül a szerződéstől elállni. Azok, akik elállási jogukkal nem élnek a szerződésmódosításokat magukra nézve kötelező hatállyal elfogadják.

 

Regisztrációkor a mindenkori ÁSZF a hivatalos weboldalon a Partneri jelentkezési lap kitöltésével kerül elfogadásra.

A módosítást követően a weboldal és a Webáruház használatának feltétele, a módosított ÁSZF Látogatói/Partnerei által történő kifejezett elfogadása.

Az ayuralife.eu weboldalon elhelyezett Szervezeti és Működési Szabályzat és a Fegyelmi Szabályzat a Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik, a fogyasztónak nem minősülő Partnerek tekintetében elsődlegesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással előzetes egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően elsősorban a Ptk., a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. számú (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet 679/2016 sz. rendelet (GDPR) irányadók.

A Látogatók/ Partnerek az ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy az AYURA HERBAL Kft. Üzleti feltételeit, Ayura kompenzációs tervét, Adatvédelmi szabályzatát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Fegyelmi Szabályzatát áttanulmányozták és tudomásul veszik, hogy ezek elválaszthatatlan mellékletét képezik jelen szerződésnek.

 

A weboldal Látogatója/ Partnere kijelentem, hogy jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.

 

Jelen ÁSZF 2019. április 01-től hatályos és visszavonásig hatályban is marad.

 

AYURA HERBAL Kft.

Debrecen, 2019. április 01.